Arts & English

LINGO LANDS стартира нова програма свързана с изкуства и английски език, насочена към най-малките деца. Предлагаме възможност на децата да прекарват съботните сутрини във време за занимателни игри на английски и творчество, заедно със своите родители. Децата ще придобият знания за естеството на материалите и основните им физически качества.

НОЕМВРИ 2017г. Тема: Екология

Идея: Намали употребата, Използвай пак, Рециклирай

Умения: Знания за рециклиращи се материали, глина, стъкло и водни бои. Децата ще развият въображението си и ще творят.

Нови думи: plastic, wood, glass, metal, rubber, paper, whale, sea, jellyfish, glue, stick, window, door, wall, sand, sharp, hot and cold.

Темата екология цели да развие общата култура на децата, лексиката на английски език, както и да им представи интересни факти за света около тях. През месец ноември децата ще работят с глина, стъкло, акварел и рециклирани материали. Желанието на екипа ни е да спомогнем децата да развиват въображението, естетиката, общата култура и английския език. Занятията се водят от художник - педагог като се комбинират с музика, наука и игри. Част от информацията е на български език, но целта на игрите, песните и заданията е да се развият главно говорните умения на децата по английски език. Материалите се осигуряват от екипа на LINGO LANDS.

Заниманията ще се провеждат, както следва:

  • събота от 09:45 до 10:30ч.: за 3 - 4,5 годишни деца - Arts & English at LINGO LANDS with Mum/Dad. Препоръчително е децата да посещават занятието с родител.
  • събота от 11:00 до 12:30ч.: от 5 до 8 годишни деца - Arts & English at LINGO LANDS

За допълнителни въпроси и информация, тел.: 0878 56 97 97.

Сподели