Ноември 2017

Тема: Екология

Идея: Намали употребата, Използвай пак, Рециклирай
През месец ноември децата ще придобият знания за рециклиращи се материали, хартия, глина, стъкло и водни бои. Темата екология цели да развие общата култура на децата, лексиката на английски език, както и да им представи интересни факти за света около тях.
Желанието на екипа ни е да спомогнем децата да развиват въображението, естетиката, общата култура и английския език. Занятията се водят от художник - педагог като се комбинират с музика, наука и игри.
Вижте повече ТУК.

Сподели