Ноември 2018

Тема: Стъклен свят

Идея: През месец ноември насочваме вниманието си към стъклото. Ще рисуваме върху малки стъклени плочици със студени бои за стъкло. Ще поговорим за качествата на материала и как те могат да бъдат използвани, с цел получаване на илюзия за обем и отражения.

Децата ще имат възможност да работят с материал, който е прозрачен и да изградят композиция и от двете страни на плоскостта. Ще се запознаят с основните физични свойства на стъклото и приложението му в лупите, огледалата и ежедневието ни.
Занятието ще се води от художник - педагог като се комбинират с музика, наука и игри.
Вижте повече ТУК.

Сподели