Снимки от занятия през учебната 2016-2017 година

Тук можете да разгледате снимки от заниманията в часовете на групи Very Little Kids, Founders и Starters.

Сподели