Снимки от Arts & English заниманията

Съботните сутрини в “LINGO LANDS” децата прекарват във време на занимателни игри на английски и творчество. Придобиват знания за естеството на материалите и основните им физически качества, учат се на добродетели и позитивно общуване, и се включват в благотворителни инициативи.

Сподели